Naročanje: info@vivalavida.si
Posvetovalnica za vitalno življenje Kje smo

Pogoji poslovanja

Izvajanje storitev

Nataša Sinovec svoje storitve izvaja v okviru dejavnosti firme Posvetovalnica za vitalno življenje, Nataša Sinovec, s.p..

Naročanja storitev

Če se želite naročiti na katero od storitev, pokličite na telefonsko številko 031/867 466 ali pošljite sporočilo na elektronski naslov info@vivalavida.si. Po prejemu naročila za katero koli od ponujenih storitev naročnik in izvajalec uskladita termin obiska.

Odstop od naročila oz. dogovorjenega termina

Naročnik posamične storitve ima pravico, da kadar koli po izvedenem naročilu pisno po elektronski pošti ali izjemoma po telefonu odstopi od naročila. Če od naročila odstopi, mora to izvajalcu sporočiti najmanj 24 ur pred dogovorjenim terminom. 
Izvajalec ima pravico kadar koli odstopiti od naročila ali dogovorjenih terminov.

Plačilni pogoji

Posamično naročeno storitev plača naročnik z gotovino.

Dodatne informacije

Za morebitne dodatne informacije se naročniki in uporabniki storitev obrnejo na izvajalca po telefonu ali elektronski pošti na naslov info@vivalavida.si.

Sporazum o odgovornosti

Nataša Sinovec je specialistka za poravnavo telesne drže, certificirana pri univerzi Egoscue. Pristopi, ki jih izvaja Nataša Sinovec, so dopolnilni in ne nadomeščajo pristopov uradne medicine. Nataša Sinovec ne daje obljub ali zagotovil. Prav tako ne postavlja nobenih medicinskih ali drugih diagnoz, niti ne obravnava ali zdravi specifičnih zdravstvenih težav. Odgovornost uporabnika storitev je, da še naprej sledi navodilom za zdravljenje in zdravniško oskrbo, ki jih je prejel od svojega zdravnika.

Naročnik ali uporabnik storitev z dogovorom za termin potrjuje, da je seznanjen z načinom izvedbe metode poravnave telesne drže, ter izvajalcu naroča, naj izvede storitev v skladu s standardi, ki veljajo za izvajanje navedenih storitev. Naročnik oziroma uporabnik storitev se ob tem zaveda, da morebitna odklonitev že izvajanega medicinskega zdravljenja lahko privede do škodljivih posledic za njegovo zdravje.

Pridobivanje, obdelava in varovanje osebnih podatkov

Uporabniki storitev, ki jih ponuja Nataša Sinovec, s. p., dovoljujejo, da Nataša Sinovec vodi, vzdržuje, obdeluje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem.

Končna določila

Naročnik oziroma uporabnik storitev z nakupom ali naročilom na termin potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi strinja.

Morebitne spore bosta obe strani reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje pristojno okrožno sodišče v Mariboru.

Maribor, 5. 1. 2016